Michiel Schoemaker

Adviseur, Docent en Onderzoeker talentmanagement

Michiel Schoemaker is ruim 30 jaar actief als adviseur. Zijn huidige advies- en onderzoeksprojecten hebben betrekking op het opzetten en invoeren van personeelsbeleid, met name gericht op actuele thema’s zoals organisatie-identiteit, talentmanagement en employability. In de praktijk begeleidt hij reorganisaties, fusies, overnames en verzelfstandigingen, met name op P&O-terrein. 

Hij schreef meerdere boeken en (internationale) artikelen op het terrein van talentmanagement en organisatie-identiteit. Zijn nieuwste boek heet “De gedreven organisatie.

In de periode 2003-2011 was hij twee termijnen bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen met als leeropdracht “Identiteit en talent in netwerkorganisaties”. Zijn eigen professionele scholing heeft zowel plaatsgevonden in de consultancy (IOD-België), als in het human resource management (INSEAD-Fontainebleau, INSEAD EuroAsiaCentrer-Hong Kong en –Macau).

Zijn motto in adviestrajecten is vaak: “Aandacht voor het inzetten en ontwikkelen van talenten doet organisaties beter presteren en vergroot de betrokkenheid van medewerkers. Beschouw de organisatie als een werkgemeenschap, dat versterkt de organisatie-identiteit en het sociaal kapitaal”.