9 maart 2018
Congres | Van der Valk, Veenendaal

Zelforganisatie: de volgende stap

Successen en valkuilen in de regelarme praktijk

Zelforganisatie: de volgende stap

Successen en valkuilen in de regelarme praktijk
9 maart 2018
Van der Valk, Veenendaal
Inleiding
------VERNIEUWD PROGRAMMA ------

Of het nu van bovenaf wordt opgelegd of ontstaat vanuit de overtuiging om regelarm te organiseren, in de praktijk is het erg lastig om over te stappen op zelforganisatie.

  • Managementlagen worden weggehaald, met chaos tot gevolg
  • Directie, managers én professionals moeten wennen aan hun nieuwe rol
  • Voor u het weet vallen u en uw collega’s weer terug in het oude gedrag van controleren en beheersen. 

Hoe houdt u zelforganisatie vast? Hoe voorkomt u terugval? Hoe gaat u om met weerstand tegen zelforganisatie? Maar ook… Hoe blijft het fris? Hoe maakt u het succesvol? 

Tijdens het congres Zelforganisatie: de volgende stap! hoort u de nieuwste inzichten van Philadelphia en andere zelforganisaties uit de gezondheidszorg, zorg en welzijn, publieke sector én het bedrijfsleven in hun proces naar zelforganisatie.

 

U leert:

-    Hoe u medewerkers enthousiasmeert voor zelforganisatie
-    Hoe u ondersteunende diensten en het primaire proces beter verbindt
-    Hoe teams met de juiste informatie zelf kunnen sturen op de wensen van de klant
-    Wat de meerwaarde en de rol is van de coach in de zelforganisatie
-    Hoe u omgaat met weerstanden en conflicten binnen zelforganiserende teams

 

Meld u nu aan voor de vernieuwde 3e editie van congres Zelforganisatie, en ontvang gratis het boek Het Werkt! van Johan Faber
Recensie Managementboek.nl: ‘Het Werkt! laat zien waarom het zo lastig is om als organisatie te veranderen en hoe je een langdurig veranderingstraject in de zorg kunt aanvliegen. Met tal van inzichten en praktijkvoorbeelden die ook bruikbaar zijn voor onderwijs, politie en andere overheidsdiensten en dienstverlenende sectoren.’

 
Bekijk beelden van de vorige editie
Lees meer +
Programma
09.00 uur   Ontvangst met koffie en thee
     
09.30 uur   Interactieve opening door de dagvoorzitter
 

Waarom wekt zelfsturing of zelforganisatie weerstand op terwijl u en uw medewerkers meer kunnen doen met minder regels? Wanneer gaat het goed en wat kunt u leren van de valkuilen van anderen? Kunnen we niet samen tot een handboek komen om de volgende stap in zelforganisatie te zetten?

Dagvoorzitter Jan de Vuijst, bestuursadviseur, gecertificeerd executive coach, organisatieadviseur, en hoogleraar Business School TIAS

     
09.55 uur  

De cliënt centraal als voorwaarde voor succes  ------ NIEUW!

 

Na de overstap in 2013 op regelarme zorg is Philadelphia in 2017 ook gestart met het toepassen van zelforganisatie. Door meer aandacht voor de cliënt en de medewerker de vrijheid te bieden om daar zelf invulling aan te geven wordt werken in de zelforganisatie weer een feestje. De teams bij Philadelphia krijgen die vrijheid, maar daarnaast vooral ook een stuk verantwoordelijkheid.

Greet Prins: "Zelforganisatie betekent ook het onderhouden van je vakmanschap. Samenwerking en zelfdiscipline zijn essentieel"

Hoe geeft Philadelphia invulling aan de termen vakmanschap, samenwerking en zelfdiscipline? Wat zijn de lessons learned en hoe blijft regelarm werken succesvol?

Greet Prins, bestuursvoorzitter Philadelphia

     
10.40 uur   Concrete tips voor effectieve zelforganisatie op teamniveau ------ NIEUW!
   

Philadelphia werkt volgens 4 belangrijke pijlers om te komen tot een effectieve zelforganisatie: vakmanschap, zelf organiserend vermogen, samenwerkend vermogen en ondernemerschap.
Hoe gaan de medewerkers concreet aan de slag met deze containerbegrippen?  Welke inzichten en praktische tips kunnen zij delen? 

Medewerkers van Philadelphia in gesprek met de dagvoorzitter

     
10.55 uur  

Koffie- en theepauze

       
11.15 uur  

Zelforganisatie: minder regels en meer eigenaarschap ------ NIEUW!

 

Hoe is de situatie na een paar jaar zelforganisatie in de zorg, het onderwijs, de overheid en andere branches? Hoe houdt u het fris, ook met een verkeerde start? Hoe voorkomt u terugval en hoe gaat u om met weerstand tegen het concept ‘zelforganiseren’?

Tijdens deze presentatie geeft geboren verhalenverteller Jaap Peters diverse do’s en don’ts uit de veranderpraktijk. Hij vertelt over Radicale Vernieuwing en waarom het organisaties als Familiehulp, Drukkerij Wedding, Kesselaar & Zn en Kinky Kappers wel lukt hun vakmensen aan zet te laten, met als gevolg minder regels en meer eigenaarschap.

Jaap Peters, organisatiedeskundige, De Limes en auteur van diverse managementboeken

     
12.00 uur   Praktijksessie ronde 1 - Valkuilen en leermomenten in de praktijk 
    1. De optimale samenwerking tussen primair proces en ondersteunende diensten - NIEUW!     
2. Enthousiasme aanwakkeren voor een nieuwe manier van werken - NIEUW! 
3. Hoe teams met een digitaal dashboard zelf kunnen sturen op de wensen van de klant - NIEUW!
4. Valkuilen bij het inrichten en vasthouden van zelforganisatie - NIEUW!     
5. Hoe geeft u leiding aan een regelvrij team in de praktijk?
6. Conflicten, weerstand en confrontatie bij zelforganiserende teams - NIEUW!     
7. Vasthouden aan zelforganisatie en persoonlijk leiderschap     

Bekijk de workshopsomschrijvingen.

     
13.00 uur   Lunch 
     
14.00 uur   Praktijksessie ronde 2 - Valkuilen en leermomenten in de praktijk 
    1. De optimale samenwerking tussen primair proces en ondersteunende diensten - NIEUW!     
2. Enthousiasme aanwakkeren voor een nieuwe manier van werken - NIEUW! 
3. Hoe teams met een digitaal dashboard zelf kunnen sturen op de wensen van de klant - NIEUW!
4. Valkuilen bij het inrichten en vasthouden van zelforganisatie - NIEUW!     
5. Hoe geeft u leiding aan een regelvrij team in de praktijk?
6. Conflicten, weerstand en confrontatie bij zelforganiserende teams - NIEUW!     
7. Vasthouden aan zelforganisatie en persoonlijk leiderschap    

Bekijk de workshopsomschrijvingen.

15.00 uur   Koffie- en theepauze
     
15.15 uur  

Slaag- en faalfactoren bij zelforganisatie

 

Welke interventies hebben succes en hoe zet u ze optimaal in? Hoe neemt u uw mensen mee in de cultuuromslag naar zelforganisatie? Na een dag vol praktijkvoorbeelden van hoe het wel en hoe het vooral niet moet, bent u aan zet. De dagvoorzitter sluit de dag af door u nog een keer goed na te laten denken over hoe u nu verder moet. 

Dagvoorzitter Jan de Vuijst, bestuursadviseur, gecertificeerd executive coach, organisatieadviseur, en hoogleraar Business School TIAS

     
16.15   Afsluiting en netwerkborrel
     
*Programma onder voorbehoud van wijzigingen
Lees meer +
Praktijksessies
1.

De optimale samenwerking tussen primair proces en ondersteunende diensten ------ NIEUW!

  ICT, financiën, facilitair en HRM staan vaak ver af van het primair proces. Kunnen zij wel mee in de zelforganisatie? Zo ja, hoe kunnen zij dan een toegevoegde waarde bieden aan de zelforganiserende teams? Wat zijn de minimale voorwaarden voor succes?
De servicedesk van de afdeling huisvesting bij Philadelphia zorgt sinds kort voor een optimale verbinding met het primair proces in de zelforganisatie. Dat doen zij door steeds weer de vraag achter de vraag te duiden. Jos van Nieuwkoop en Jeanette Vermeer vertellen over hoe hun ondersteunende diensten locatiemanagers juist ontzorgen, waardoor de zelforganiserende teams meer tijd overhouden om het primaire proces verder vorm te geven.

Jos van Nieuwkoop, directeur huisvesting & facilitair en Jeanette Vermeer, hoofd facilitaire zaken Philadelphia

   
2.

Enthousiasme aanwakkeren voor een nieuwe manier van werken ------ NIEUW!

  Werken met zelforganiserende teams is hot. In de zorgsector hebben organisaties massaal voor het principe van zelforganisatie gekozen, omdat het werken met teams, als bouwsteen van de organisatie, een goede manier is om kwalitatief goede en doelmatige zorg te leveren. Dat werken met zelforganiserende teams ook in complexe organisaties goed mogelijk is, bewijst ING. In 2015 is de Nederlandse organisatie volledig over gestapt op Agile werken. U hoort hoe deze grote financiële instelling zich dankzij haar nieuwe manier van werken succesvol staande houdt in een steeds veranderende omgeving. Hoe richt ING haar teams in zodat deze hun klanten snel en optimaal kunnen bedienen? Hoe kan een grote en vaak logge organisatie als een bank het werkproces veranderen van controle en beheersing, planning en proces naar onderling vertrouwen, samenwerking en constructieve oplossingen zoeken? Wat zijn daarbij de plussen en de minnen? Hoe heeft ING haar mensen enthousiast gemaakt voor deze nieuwe manier van werken en wat krijgen die ervoor terug?

Mignonne Pietryga, Agile Coach, ING

   
3.

Hoe teams met een digitaal dashboard zelf kunnen sturen op de wensen van de klant ------ NIEUW!

  Hoe zorgt u ervoor dat uw teams écht zelf kunnen organiseren? Zonder inzicht in hun teamprestaties kan er immers nooit sprake zijn van een werkelijke verschuiving van invloed. En dan is zelforganiseren een wassen neus. Henk van Dijk, sinds 2010 als controller werkzaam in de zorg, is van mening ​dat het delen van managementinformatie essentieel is om zelforganiserende teams zelf te laten (bij)sturen. Zeker bij die organisaties waar een managementlaag werd weggehaald. Bij zorginstelling De Hartekamp Groep bleek dat er voornamelijk behoefte was aan informatie over opbrengsten en kosten op teamniveau, cliënt gerelateerde informatie en roosterinformatie zoals verzuim en het aantal fte’s. In deze praktijksessie deelt hij zijn ervaringen die hij bij diverse zorginstellingen met digitale dashboards heeft opgedaan. 

Henk van Dijk, specialist Dashboarding voorheen De Hartekamp Groep en momenteel William Schikker Groep

   
4. Valkuilen bij het inrichten en vasthouden van zelforganisatie ------ NIEUW!
 

Of er nu een reorganisatie, bezuinigingen of managementkeuzes aan ten grondslag liggen, het vitaal houden van zelforganiserende teams is niet eenvoudig. Zo ook bij thuiszorgorganisatie Buurtdiensten (voorheen Familiehulp) die begin 2016 met succes werd opgericht na het faillissement van tsn Thuiszorg en een overname door Buurtzorg Nederland. Na een fantastische start ziet Annelies de Groot na 1,5 jaar een complexere dynamiek ontstaan bij haar zelforganiserende teams. Kritiek op het systeem, weerstand tegen het zelf organiseren en een onevenwichtige taakverdeling. Annelies laat zien hoe zij omgaat met deze valkuilen en hoe zij het team door soms gewoon het beestje bij de naam te noemen vitaal en betrokken houdt.

Annelies de Groot, Regiocoördinator, thuiszorgorganisatie Buurtdiensten voorheen Familiehulp

   
5.

Hoe geeft u leiding aan een regelvrij team in de praktijk?

 

Bij de politie wordt sinds 2014 met regelvrije teams gewerkt. Met in achtneming van de richtlijnen en protocollen die er ook voor de politie gelden, zijn nu verantwoordelijkheden en oplossingen leidend.

Maar hoe geeft u leiding aan zo’n team?  Moet u als manager van een regelvrij team een geboren loslater zijn? Krijgt u het minder druk als uw teamleden hun eigen ruimte pakken? In deze workshop laat Robert Doornbusch het proces zien waar hij en zijn team doorheen zijn gegaan. Hij laat zien hoe hij én zijn medewerkers het oude ‘systeemdenken’ met succes durven los te laten.

Robert Doornbusch, Teamchef district Gelderland-Zuid, Nederlandse Politie

   
6. Conflicten, weerstand en confrontatie bij zelforganiserende teams ------ NIEUW!
 

In de zelforganisatie worden teams niet gedreven door regels. Ze gaan met elkaar en met u in discussie om hun doel te bereiken. Dit kan soms leiden tot conflicten. Is dat erg? Hoe gaat ú om met weerstand binnen en tussen uw zelforganiserende teams? En hoe geven u en uw medewerkers elkaar feedback?

Jan de Vuijst zegt dat teams moeten leren ‘ruziemaken’. De vraag is hoe u conflicten kunt ombuigen tot iets positiefs.

Jan de Vuijst, bestuursadviseur, gecertificeerd executive coach, organisatieadviseur, en hoogleraar Business School TIAS

   
7. Vasthouden aan zelforganisatie en persoonlijk leiderschap
 

‘Participatiesamenleving, doe-democratie, uitnodigende overheid, burgerkracht.’ Ook bij de overheid staat de wens van de burger steeds meer centraal. Maar hoe kunnen ambtenaren creatief omgaan met de initiatieven van burgers en ondernemers? In de praktijk van alledag blijkt dit nog niet zo makkelijk, zeker niet als er bestuurlijke problemen ontstaan. 

De medewerkers van gemeente Hollands Kroon gaan door op de ingeslagen weg van zelforganisatie, omdat zij geloven in de kernwaarden waarmee ze werken: vertrouwen, lef, contact, respect en bevlogenheid. Corine Hansen vertelt in deze praktijksessie hoe deze kernwaarden haar medewerkers juist stimuleren tot proactief meedenken, kansen zien, werken vanuit mogelijkheden en niet vanuit regels en procedures. Ze laat zien wat de minimale voorwaarden zijn om ondernemend te kunnen zijn en ze vertelt wat goed en wat minder goed gaat.

Corine Hansen, Strategische organisatieadviseur Gemeente Hollands Kroon

Lees meer +
Sprekers

Jan de Vuijst

X

Jan de Vuijst

Bestuursadviseur, gecertificeerd executive coach en hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg

Prof. Dr. Jan de Vuijst (1954) is bestuursadviseur, gecertificeerd executive coach en parttime hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Hij is cum laude afgestudeerd en gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft zich aan de universiteit van Edinburgh gespecialiseerd in Kunstmatige Intelligentie, Psychologie en Kennissystemen. Hij adviseert leidinggevenden in zeer diverse organisaties, van kleine familibedrijven tot multinationals.

Lees meer

Jaap Peters

X

Jaap Peters

Organisatiekundige, DeLimes en auteur van diverse boeken over Rijnlands organiseren

Jaap Peters is organisatiekundige en bedrijfskundige en mede-oprichter van  ‘DeLimes | Nieuw Organiseren’. In de dagelijkse praktijk noemt hij zichzelf organisatieactivist. 

Lees meer

Greet Prins

X

Greet Prins

Voorzitter Raad van Bestuur Philadelphia Zorg

Greet Prins is sinds 2009 voorzitter Raad van Bestuur Stichting Philadelphia Zorg. Philadelphia is een landelijke organisatie die met ca. 6.300 medewerkers ondersteuning biedt aan ruim 7.500 cliënten met een verstandelijke beperking. In 2011 ontving zij de titel ‘Zorgmanager van het jaar’. Greet is lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Tevens bekleedt zij enkele toezichthoudende functies. De afgelopen jaren heeft Philadelphia veel werk gemaakt van ‘regelarm’ werken. Vertrouwen, vrijheid en verantwoording nemen/afleggen zijn daarbij sleutelwoorden.

Lees meer

Mignonne Pietryga

X

Mignonne Pietryga

Agile Coach ING DBZ Service

Mignonne Pietryga is als Agile Coach werkzaam bij ING bij de Tribes Daily Banking en Payments. ING Nederland is in 2015 overgestapt naar Agile werken. Zo ook Mignonne. Hiervoor werkte ze als Opleidingsdeskundige, Leidinggevende en later als Marketeer binnen ING. Als Agile Coach traint, coacht, faciliteert en inspireert zij collega's om de nieuwe manier van werken eigen te maken en hen te helpen groeien naar high performing teams, zodat ze sneller een waardevolle bijdrage leveren voor klanten.

Lees meer

Annelies de Groot

X

Annelies de Groot

Regiocoördinator Stichting Familiehulp

Annelies de Groot heeft sinds haar studie gezondheidswetenschappen gedurende 20 jaar in de zorg gewerkt als zorgmanager, beleidsmedewerker en coach/trainer. Ze volgde posthbo-opleidingen tot coach en trainer en heeft haar eigen coachingsbureau.

Annelies is nagenoeg vanaf de start van Familiehulp betrokken geweest bij deze thuiszorgorganisatie en daar nu werkzaam als regiocoördinator. Eruit halen wat erin zit is het motto van Annelies. Binnen individuele medewerkers, teams is vaak zoveel meer potentieel aanwezig dan wordt gedacht. 

Lees meer

Corine Hansen

X

Corine Hansen

Strategische organisatieadviseur Gemeente Hollands Kroon

Corine Hansen is strategische organisatieadviseur bij de Gemeente Hollands Kroon, een fusiegemeente (sinds 2012) in de kop van Noord-Holland van Anna Paulowna, Wieringen, Wieringermeer en Niedorp. Ze is nauw betrokken geweest bij het klaarstomen van de gemeentelijke organisatie om meer maatschappelijke initiatieven vanuit de burgers te laten slagen. Een veranderende omgeving vraagt namelijk om een andere organisatie en andere ambtenaren. Bij Hollands Kroon gaan ze daar heel ver in. Voorafgaand aan de ontwikkeling naar zelfsturende teams zijn er allerlei instrumenten ontwikkeld.

Lees meer

Robert Doornbusch

X

Robert Doornbusch

Teamchef District Gelderland-Zuid bij de Nederlandse Politie

Robert Doornbusch is teamchef District Gelderland-Zuid bij de Nederlandse Politie. Na zijn studie Lichamelijke Opvoeding is hij sinds 1986 werkzaam in diverse functie bij de Nederlandse Politie. Momenteel maakt hij samen met nog drie collega teamchefs van de vier teams in het voormalige district De Waarden van Gelderland-Zuid (Zaltbommel, Culemborg, Geldermalsen en Tiel-Neder Betuwe) één mooi nieuw team. Voor hem betekent dat verandermanagement ten top met vele uitdagingen. 

Lees meer

Jeannette Vermeer

X

Jeannette Vermeer

Manager Facilitair Philadelphia Zorg

Jeannette Vermeer werkt sinds 2006 als Manager Facilitair bij Philadelphia Zorg. Al op jonge leeftijd was Jeanette geïnteresseerd in gastvrijheid, dienstverlening en organiseren. Na haar opleiding horeca, toerisme en recreatie is zij eerst werkzaam geweest in de recreatie- en hotelwereld. Met name de dynamiek en het goed organiseren, coördineren en faciliteren van grote en kleine events gaf haar veel energie.

Lees meer

Henk van Dijk

X

Henk van Dijk

Specialist Dashboarding William Schikker Groep

Henk van Dijk heeft een financiële achtergrond en werkt sinds 2010 als controller en projectmanager in de zorgsector, momenteel bij de William Schikker Groep. In deze rol levert hij een bijdrage aan organisaties in ontwikkeling naar zelforganisatie en gezamenlijke verantwoordelijkheid o.a. door het zichtbaar maken van resultaten (bijvoorbeeld met een uitgebalanceerd dashboard) en het realiseren van concrete planmatige verbeterprogramma's.

Lees meer

Jos van Nieuwkoop

X

Jos van Nieuwkoop

Directeur Huisvesting en Facilitair Stichting Philadelphia Zorg

Jos van Nieuwkoop MBA werkt sinds 1979 in de gezondheidszorg. Na de opleiding B verpleegkunde bekleedde hij diverse functies (verpleegkundige, waarnemend afdelingshoofd, afdelingshoofd) binnen de acute en forensische psychiatrie. De laatste 12 jaar is hij actief als directeur bij verschillende organisaties. Van 2004 tot en met 2008 als directeur bedrijfsvoering bij Palier (forensische en intensieve zorg). In deze periode heeft hij tevens zijn MBA graad behaald. In de periode 2008-2015 werkte Jos als directeur Vastgoed bij de Parnassia Groep.

Lees meer
Lees meer +
Prijs & informatie
Datum en locatie: 

Vrijdag 9 maart 2018

Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73 
3905 NJ Veenendaal
Klik hier voor de routebeschrijving.

Prijs en voorwaarden: 

€ 499,- per persoon (excl. btw) | Reguliere prijs voor de primaire doelgroep*
 

Aanbieding: Congres De Zelforganisatie en Tweedaagse opleiding Coachen in de Zelforganisatie
Kom nu met € 100,- korting naar zowel congres De Zelforganisatie op 9 maart als naar de tweedaagse opleiding Coachen in de Zelforganisatie op 26 juni en 3 juli 2018. Actieprijs: € 1495,- voor congres en tweedaagse opleiding samen.

Tijdens het congres ziet u de meest vooruitstrevende voorbeelden op het gebied van zelforganisatie waarna u tijdens de opleiding een verdieping krijgt in het leidinggeven binnen de zelforganisatie. Leiderschapsexpert Jan de Vuijst is dagvoorzitter tijdens het congres en kerndocent tijdens de verdiepingscursus waardoor wij een goede opbouw kunnen garanderen. Wilt u gebruik maken van deze korting? Mail dan naar aanmelder@bsl.nl.

* Primaire doelgroep: bestuurders, managers, leidinggevenden, professionals en overige geïnteresseerden in de volgende branches en sectoren: gezondheidszorg, zorg en welzijn, publieke sector, gemeentes, politiek, onderwijs en het bedrijfsleven. 

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep behoort, mail dan gerust naar Hellen Dankers (portfoliomanager) via hellen.dankers@bsl.nl.
Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.

Aanmelden: 

Schrijf u gemakkelijk in via het inschrijfformulier. Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 - 638 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl.
Voor inhoudelijke vragen neemt u contact op met Hellen Dankers (Portfoliomanager) via hellen.dankers@bsl.nl.

Annuleringsvoorwaarden: 

Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. (incl. btw) aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750,00 p.p. (excl. btw) bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. (incl. btw). Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 100,00 p.p. (excl. btw) bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p. (incl. btw). Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. 

Lees meer +