18 januari 2018
Masterclass | 18 & 19 jan 2018 | Woudschoten

Samenwerken in Netwerken

De winst van succesvol samenwerken

Samenwerken in Netwerken

De winst van succesvol samenwerken
18 januari 2018
Woudschoten
Details

Netwerkorganisaties binnen zorg en welzijn, gemeentes en maatschappelijk werk zijn cruciaal geworden voor het leveren van diensten aan cliënten, politiek en maatschappij. Ontwikkelingen in de zorg zijn namelijk te complex om alleen op te lossen. Denk daarbij aan veranderingen in de langdurige zorg, WMO of zorgverzekeringswet, het regionale zorgaanbod en decentralisatie van zorgketens.

De vorming van netwerken biedt kansen om de inkoopmacht van verzekeraars te weerstaan en om meer kwaliteit te bieden aan patiënten die steeds hogere eisen stellen. Door slimme samenwerkingsverbanden aan te gaan kan betere en meer gedifferentieerde zorg worden geleverd.

  
Kom naar dit tweedaagse masterclassprogramma en leer:

 • Mensen, ideeën en informatie met elkaar te verbinden
 • Hoe u de veranderende rol als netwerkleider invulling kunt geven
 • Hoe u juist elkaars krachten binnen de samenwerkingsverbanden kunt benutten
 • Hoe met netwerkleiderschap een bijdrage geleverd kan worden aan de gezamenlijke prestatie
 • Van een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden van topsprekers
   

Vier masterclasses van topsprekers:
 

sprekers martijn aslander, theo poiesz, andre wierdsma, menno lanting

direct aanmelden samenwerken in netwerken
 

 • Dit programma geeft de nieuwe kanten van netwerken weer
 • U gaat in twee dagen met een kleine groep deelnemers (max. 30) de diepte in
 • Vier topsprekers zetten u aan het denken als het gaat om nieuw organiseren, succesvol samenwerken, co-creatie en netwerkleiderschap
 • En leren u verschillende perspectieven en feiten toe te passen in de praktijk
   

Reviews editie 2017: 

“De presentatie van Martijn Aslander zorgde voor opschudding, heeft nieuwe kanten van netwerken en visie weergegeven én zet aan het denken!”

“Sta stil bij horizontaal organiseren en WIE je kunt benaderen om je doel te realiseren”

“Zeer out of the box, dit was inspirerend”

 

Lees meer +
Programma Dag 1

Masterclass 1 | Donderdag 18 januari| Nieuwe manier van organiseren

13.30 - 17.30 uur

Door: Martijn Aslander, Stand-up filosoof, ideeënbedenker en boardroom sparringpartner
(Eerder beoordeeld met een 8,8!)

13.30 uur

Ontvangst
14.00 – 17.30 uur

Met de transitie binnen de zorg en overheid slaan woningcorporatie, gemeente en zorg meer dan ooit de handen in elkaar.

Deze vernieuwing van structuur, cultuur en werkwijzen vraagt een omslag in denken, organiseren en handelen. De meeste organisaties beseffen zich dat de meest adaptieve organisaties in zorg en welzijn overleven en niet de grootste of slimste. Succesvolle bedrijven creëren daarom ruimte voor vernieuwing om adaptief en flexibel te kunnen zijn. Netwerkend werken de sleutel is tot persoonlijk en zakelijk succes. Het gaat hierbij om ‘het optimaal benutten van de relaties en verbindingen binnen en buiten de zorginstelling’; een leidend principe om vanuit de bedoeling de vooringenomen prestatie te leveren en te verbeteren.

Netwerkorganisaties maken optimaal gebruik van de kennis binnen en buiten de organisatie. Door mensen, ideeën en informatie met elkaar te verbinden, zet je dingen in beweging die van waarde zijn. U heeft geen dure kantoren of grote organisaties meer nodig om het verschil te maken, en de tools die u wel nodig heeft, zijn vrij toegankelijk. Eén van de belangrijke voordelen van de netwerkorganisatie is de flexibiliteit en het vermogen zich aan te passen aan veranderingen.

U leert:

 • Sneller, efficiënter en zonder bureaucratie dingen voor elkaar krijgen en oplossingen vinden voor de moeilijkste vraagstukken.
 • Op zoek te gaan naar de optimale samenwerking met partner, krachten te bundelen
 • Welke rol u kunt in nemen binnen deze netwerken om uw doelstellingen te realiseren

Martijn Aslander laat aan de hand van cases, praktische tips en lijstjes zien hoe deze nieuwe manier van ondernemen werkt. Hij zet u aan het denken en geeft u tools en inzichten in handen die het werkende leven een stuk leuker en makkelijker maken.

 

17.30 uur Netwerkdiner

 

Masterclass 2  | Donderdag 18 januari | Voorwaarden tot succesvol samenwerken

18.30 - 20.30 uur

Door: Theo Poiesz, Hoogleraar Economische Psychologie
(Eerder beoordeeld met een 8,6!)

 

Macht, effectiviteit en kostenbeperking worden in de zorg het vaakst als motieven tot samenwerking genoemd. De wederzijdse complementariteit is echter zelden onderwerp van een zorgvuldige analyse. Wat is dat en hoe moet deze worden beoordeeld? De vraag wat precies de toegevoegde waarde van de samenwerking is, vergeet men vaak te stellen. En als samenwerking wel vooraf wordt beoordeeld, krijgen de verwachte voordelen meer aandacht dan de risico’s. Dit leidt dan tot ongefundeerd optimisme, met teleurstelling als waarschijnlijk gevolg.

Hoe plukt u de vruchten van samenwerking en kunt u de voorwaarden tot wederzijdse complementariteit realiseren? Tijdens dit onderdeel wordt met name ingegaan op twee voorwaarden: strategische functionaliteit en het gedrag van de partijen die willen/moeten samenwerken. Inzicht in deze voorwaarden helpt om effectieve samenwerking te realiseren.

Lees meer +
Programma Dag 2

Masterclass 3  | Vrijdag 19 januari | Co-creatie in netwerken: leiderschap, zelfsturing en de dynamiek van meerdere partijen

9.00 - 12.30 uur

Door: Prof. dr. André Wierdsma is emeritus hoogleraar Management en Organisatie aan Nyenrode Business Universiteit
(Eerder beoordeeld met een 9,1!)

 

Netwerken worden nogal gemakkelijk als alternatief voor bureaucratische organisaties aangeprezen. Maar is dit niet té gemakkelijk? Hoe realiseer je een transformatie naar 'lerend' organiseren? Samenwerken vergt omgaan met de verschillende belangen, persoonlijkheden en machtsposities. Samenwerken vraagt om helderheid over identiteit, om open grenzen én grensbewaking. De praktijk laat zien dat dit allemaal niet gemakkelijk is. Wat als de betrokken partijen niet allemaal hun deelbelang willen plaatsen in het perspectief van een overkoepelend belang of ambitie? De dynamiek tussen meerdere groepen is gelaagd en zeer complex. Het gaat altijd om zelfsturing die begrenst is door de afspraken die voortvloeien uit de samenwerking.

André Wierdsma geeft u, op basis van zijn jarenlange ervaring en kennis, concrete handvatten om de complexe dynamiek van samenwerking in netwerken vorm te geven. Hoe realiseer je écht co-creërend handelen en hoe wapen je jezelf tegen de verleiding van de verticale denkfiguur? Wat vraagt het hanteren van de complexe psychologische dynamiek van meerder partijen, vertegenwoordigers en hun achterbannen? Samenwerken vraagt inzicht in de psychologische onderstroom. De kern is om in het handelen te werken mét de verschillen.

U leert:

 • Hoe onderlinge verschillen constructief hanteerbaar gemaakt kunnen worden

 • Disfunctionele patronen te doorbreken

 • Co-creërend te begrenzen 

 • Multi-partijen dynamiek te doorzien en hanteren

 • De toegevoegde waarde van leiderschap (h)erkennen
   

12.30 - 13.30 uur Netwerk lunch
 

Masterclass 4 | Vrijdag 19 januari | Netwerkleiderschap

13.30 - 16.30 uur

Door: Menno Lanting, bestseller auteur, adviseur en leiderschapsexpert
(Eerder beoordeeld met een 8,5!)

Digitalisering leidt tot een groeiende transparantie binnen organisaties. Daardoor wordt beter zichtbaar wie welke kennis heeft en wie wat bijdraagt. Professionals kunnen zo zelf hun team samenstellen en de juiste kennis bij elkaar brengen. Zij zijn de nieuwe spin in het web, ten koste van de manager. Deze verschuiving vindt geleidelijk plaats, maar organisaties moeten er wel op inspelen en zich gaan organiseren rondom kennis en netwerken. Netwerkorganisaties opereren fundamenteel anders dan traditionele organisaties, met als gevolg dat er ook andere eisen worden gesteld aan de manier van organiseren én  leidinggeven. 

Dat geldt voor bedrijven, maar ook voor overheden. In hoog tempo ontstaan wereldwijde netwerken van contacten en kennis, en het verbinden, selecteren, duiden en verrijken van die netwerken vergt een volstrekt andere vorm van leiderschap dan we nu kennen.

U leert:

 • Hoe u uw organisatie kunt organiseren rond kennis en netwerken
 • Een andere manier van sturen, zonder directe en geformaliseerde hiërarchische verbanden
 • Dat netwerkleiderschap dienend is en hoe je als leider een bijdrage kunt leveren aan de gezamenlijke prestatie

 

Lees meer +
Sprekers

Martijn Aslander

X

Martijn Aslander

Stand-up filosoof, ideeënbedenker, boardroom sparring partner en organizonderdeskundige

Martijn Aslander is professioneel lifehacker en verbinder van mensen, informatie en ideeën. Hij is schrijver, veelgevraagd spreker op congressen en geeft advies aan overheid en bedrijfsleven.Zowel in zijn publicaties als op het podium laat hij de ongekende mogelijkheden zien van de huidige netwerksamenleving voor mens en arbeidsmarkt.

Lees meer

Theo Poiesz

X

Theo Poiesz

Hoogleraar Economische Psychologie

Theo Poiesz (1952) is als hoogleraar Economische Psychologie verbonden aan TIAS, faculteit en b.v. van de universiteiten van Tilburg en Eindhoven.  Theo Poiesz schreef een achttal boeken, tientallen boekbijdragen en ruim honderd wetenschappelijke en professionele artikelen. Zijn belangstelling is breed en betreft thema’s als strategie, marketing, klantgerichtheid en gedragsmanagement. Binnen deze thema’s probeert hij complexe vraagstukken te reduceren tot een hanteerbare omvang en structuur. Ook gaat hij na hoe inzichten uit theorie en praktijk te combineren zijn.

Lees meer

André Wierdsma

X

André Wierdsma

Hoogleraar Nyenrode Business Universiteit

Prof. dr. André Wierdsma is emeritus hoogleraar Management en Organisatie aan Nyenrode Business Universiteit en aan China Europe International Business School (CEIBS) in Shanghai, China. Hij is auteur van onder andere de volgende boeken: Co-creatie van verandering en Lerend Organiseren (met Joop Swieringa). Van Lerend Organiseren is in 2017 een herziende uitgave verschenen.

Lees meer

Menno Lanting

X

Menno Lanting

bestseller auteur, adviseur en leiderschapsexpert

Menno Lanting geldt als dé expert op het gebied van de impact van digitale technologie op leiderschap, ondernemerschap en hoe wij werken. Meer dan 60.000 mensen lazen zijn bestsellers ‘Connect!', ’Iedereen CEO’, ‘De slimme organisatie’, ‘Lead with a Tweet en ‘Olietankers en speedboten’. Voor dit laatste boek interviewde hij wereldwijd 100 inspirerende en innovatieve ondernemers en leiders over hun kijk op ondernemen, samenwerken en leidinggeven in het netwerktijdperk. Eerder was hij bijna 10 jaar in diverse managementfuncties werkzaam voor het leiderschapsinstituut de Baak.

Lees meer
Lees meer +
Prijs & Informatie
Datum en locatie: 

Donderdag 18 & Vrijdag 19 januari 2018

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist
Routebeschrijving >>

Prijs en voorwaarden: 

€ 1995,- per persoon (excl. btw) | Standaardprijs voor de primaire doelgroep.

De prijs is inclusief catering en overnachting en het boekenpakket 'Nooit af’ van Martijn Aslander en ‘Iedereen CEO’ van Menno Lanting.

Doelgroep:
Bestuurders, managers, leidinggevenden en overige geïnteresseerden in diverse sectoren (gezondheidszorg, zorg en welzijn, publieke sector, gemeentes, politiek, onderwijs en het bedrijfsleven).

Aanmelden: 

Schrijf u gemakkelijk in via het inschrijformulier. Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 - 638 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl
Voor inhoudelijke vragen neemt u contact op met Yefke Patiwael (Portfoliomanager) via 06-22 70 62 53 04 of yefke.patiwael@bsl.nl.

Annuleringsvoorwaarden: 

Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50 p.p. (incl. btw) aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 p.p. (excl. btw) bedragen de administratiekosten € 250 p.p. (incl. btw). Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 100 p.p. (excl. btw) bedragen de administratiekosten € 35 p.p. (incl. btw). Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.

Lees meer +