7 november 2017
| 7, 14, 21 en 28 november en 12 december | The Green Village, Nieuwegein

Expertreeks Transitiekunde

Nieuwe manieren van organiseren

Expertreeks Transitiekunde

Nieuwe manieren van organiseren
7 november 2017
The Green Village, Nieuwegein
Details
Nieuwe inzichten die u leren om te gaan met de ingrijpende veranderingsprocessen in het sociaal domein
 

Organisaties in het sociaal domein moeten sinds de transitie in de zorg in 2015 zelf ook een omslag maken. Maar in de praktijk zijn de meeste instellingen nog niet wendbaar, horizontaal en gedecentraliseerd genoeg om toekomstbestendig te kunnen opereren. Controle en beheersing moeten plaatsmaken voor samenwerking en vertrouwen.

 

De overgang naar een duurzame en innovatieve organisatie vraagt ook een transitie van onszelf; van de manier waarop wij werken, praten, organiseren en uitvoeren. Maar daar bestaat geen handboek voor, want iedere organisatie is anders.

 
 • Welke nieuwe manieren van organiseren leiden tot structurele verbetering op de lange termijn?
 • Hoe brengt u vakmanschap en verantwoordelijkheid terug in uw organisatie?
 • Hoe stimuleert u sociale innovatie en haalt u het beste uit uw medewerkers?
 • Met welke leiderschapsstijl kunt u de mensen en het proces positief te beïnvloeden?
 
 
   
 

Tijdens de Expertreeks Transitiekunde geven onze topsprekers inspirerende praktijkvoorbeelden van manieren van organiseren die wél werken. Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten leert u om te gaan met de ingrijpende veranderingsprocessen in het sociaal domein, en krijgt u de tools aangereikt om uw organisatie en uw mensen in beweging te brengen.

 

Wat deelnemers zeggen over de voorjaarseditie:

“Er zitten veel inzichten/aanknopingspunten in waar ik gebruik van ga maken. Het helpt om scherper te zien wat er binnen mijn organisatie speelt.”
Ingrid Vermeulen, Manager P&O, GGZ NHN

                                           “Tegendraads denken helpt mij om mij van mijn paard getrokken te krijgen”
Erik Zwart, Bestuurder, PCSOH

 

Nu is hét moment om het wezenlijk anders te doen.

 

Iedere deelnemer ontvangt bovendien gratis het boek:        

De Hark voorbij Naar nieuw organiseren en meer menselijke maat door Harold Janssen

  Download hier de brochure.

 

Lees meer +
Programma
  Programma masterclasses op 7,14, 21 en 28 november en 12 december 2017
 

15.00 uur             Ontvangst en registratie
15.30 uur             Aanvang masterclass
17.00 uur             Lichte maaltijd
19.00 uur             Afsluiting masterclass

   
  7 november | masterclass 1: De Hark Voorbij – naar nieuw organiseren en meer menselijke maat
  Wat betekent de transitie in het sociaal domein? Van alle spelers  en ook van u wordt een andere rol verwacht, die gepaard gaat met nieuwe werkwijzen (participatief), nieuwe structuren (nieuwe vormen van sturing) en nieuwe culturen (vraag- i.p.v. aanbodgedreven). Lees verder >>>
 

14 november | masterclass 2: Sociale innovatie stimuleren en ruimte geven aan vernieuwende initiatieven

 

Sociaal innovatieve organisaties zijn beter in staat om technische innovaties toe te passen en te reageren op veranderingen in de omgeving dan traditionele organisaties. Technologische vernieuwing wordt vaak niet geaccepteerd als er geen aandacht is voor de sociale dimensie ervan. Lees verder >>>

 

21 november | masterclass 3: Communitybased organiseren met oog voor talent

  In organisaties is er vaak druk: kostenbesparingen, controle, balanced scorecards, productiecijfers, output, daar gaat het om. Ondertussen moet u uw medewerkers coachen, aan warme relaties bouwen, talenten koesteren. Maar het ene talent is het andere niet. Lees verder >>>
 

28 november | masterclass 4: Hoe oefent u als verbinder invloed uit op de transitie?

  Jan Rotmans zei het al: Tijdens de transitie zijn verbinders nodig. Leiders die handreikingen geven in plaats van protocollen. Leiders die de organisatie effectiever en wendbaarder maken. Sleutelbegrippen daarbij zijn vertrouwen geven, openstaan en een heldere visie. Lees verder >>>
 

12 december | masterclass 5: Vakmanschap en verantwoordelijkheid terugbrengen in uw organisatie

  Het sociaal domein is veelal nog een oude systeemwereld. Elke activiteit is vooraf bedacht en vastgelegd. Deze veronderstelde werkelijkheid is echter gebaseerd op de gedachte van een stabiele omgeving, waarin alle diensten en producten impliciet binnen de organisatie aanwezig waren. Lees verder >>>
 

Praktijkkennis & inspiratie
Als u echt aan de slag wilt met transitiekunde, dan heeft u praktijkkennis nodig. Iedere masterclass bevat een interactief blok waarin we in groepen in gesprek gaan met elkaar over relevante concrete probleemstellingen. Zo hoort u hoe collega managers en professionals omgaan met de transitie en krijgt u ondertussen tips en feedback van onze experts. Door elkaar een spiegel voor te houden, reflecteert u op uw eigen praktijk en leert u van de ervaringen van andere organisaties en branches. 

Lees meer +
Masterclasses
  De Hark Voorbij – naar nieuw organiseren en meer menselijke maat
 

Dinsdag 7 november 2017
Harold Janssen - Organisatieactivist, partner DeLimes en auteur ‘De Hark Voorbij’ 

 

Wat betekent de transitie in het sociaal domein? Van alle spelers  en ook van u wordt een andere rol verwacht, die gepaard gaat met nieuwe werkwijzen (participatief), nieuwe structuren (nieuwe vormen van sturing) en nieuwe culturen (vraag- i.p.v. aanbodgedreven). 

Om hieraan vorm te geven moet u tevens een nieuwe manier van denken aanleren. U wilt wel veranderen maar omdat u gewend bent uw organisaties vanuit een bedrijfskundig perspectief te organiseren heeft u een nieuw handelingsrepertoire nodig. Harold Janssen reikt u die aan in zijn nieuwe boek ‘De Hark Voorbij’.

De hark staat symbool voor de managementbureaucratie. Er is een hele wereld waarin die hark niets te zoeken heeft. Dat is de wereld van de vakmensen met genoeg verstand om het werk zelf te regelen. In het huidige kennistijdperk, waarin mensen veelal zelfsturend zijn, kom je met de hark niet ver. Hoe zorgt u er dan wel voor dat uw organisatie of team een goed samenwerkend geheel blijft?

U leert:

 • Context te geven aan de huidige veranderingen
 • Hoe het systeem dienstbaar moet zijn aan de mens en niet andersom
 • Nieuwe manieren van sturing
 • Hoe doctrine, discipline en drill u hierbij helpen
   
  Sociale innovatie stimuleren door slimmer te managen 
  Dinsdag 14 november 2017
Henk Volberda - Hoogleraar Strategisch Management en Directeur Knowledge Transfer Rotterdam School of ManagementErasmus Universiteit
 

Sociaal innovatieve organisaties zijn beter in staat om technische innovaties toe te passen en te reageren op veranderingen in de omgeving dan traditionele organisaties. In bijvoorbeeld de zorg is 75% van het innovatiesucces afhankelijk van de gehanteerde leiderschapsstijl, de manier van organiseren en talenten van medewerkers.

In deze masterclass laat dé expert op het gebied van sociale innovatie Henk Volberda, u kennismaken met innovatie 3.0 en de schijf van 5. Zo leert u o.a. hoe u door sociale innovatie nieuwe managementvaardigheden ontwikkelt (dynamisch managen), flexibele organisatieprincipes kunt hanteren (flexibel organiseren) hoogwaardige arbeidsvormen kunt realiseren (slimmer werken) om zo het concurrentievermogen en de productiviteit te verhogen.

Inclusief Quickscan Flexibiliteit: hoe wendbaar is uw organisatie en welke interventie is nodig om goed te kunnen presteren? Henk Volberda geeft diverse voorbeelden van innovatieve en minder innovatieve bedrijven uit diverse sectoren en na het invullen van de door hem ontwikkelde Quickscan Flexibiliteit hoort u of u al die wendbare organisatie bent of dat er nog werk aan de winkel is.

U leert:

 • De principes van een wendbare organisatie
 • Wat de grootste valkuilen zijn om niet innovatief te zijn
 • Hoe juist het middelmanagement invloed kan uitoefenen 
 • Hoe u sociale innovatie slimmer kunt managen
 

Communitybased organiseren met oog voor talent

  Dinsdag 21 november 2017
Michiel Schoemaker - Adviseur, Docent en Onderzoeker talentmanagement
 

In organisaties is er vaak druk: kostenbesparingen, controle, balanced scorecards, productiecijfers, output, daar gaat het om. Ondertussen moet u uw medewerkers coachen, aan warme relaties bouwen, talenten koesteren. Maar het ene talent is het andere niet. Werknemers met soms oude denkbeelden en vastgeroeste gewoontes blijven zitten terwijl er nieuwkomers staan te trappelen om de schouders eronder te zetten. Deze ‘nieuwdenkers’ zijn echter zo vertrokken als u uw organisatie niet aanpast. Hoe doet u dat?

Michiel Schoemaker laat in deze masterclass zien dat u uw organisatie meer moet zien als een werkgemeenschap waarin gemeenschappelijke waarden en normen het gedrag sturen.  Hierdoor groeit het sociaal kapitaal in uw organisatie en worden de zo broodnodige betrokkenheid en motivatie in het werk weer vanzelfsprekend. Het herkennen van deze identiteit biedt een sterk anker: mensen voelen dat ze ergens bij horen, zijn trots en gemotiveerd, waardoor de sturing vanzelf gaat. Dat is talentmanagement ten voeten uit!

U leert:

 • Nieuwe manieren van samenwerken, waarbij iedereen bijdraagt aan de gezamenlijke missie
 • Wat de cruciale ingrediënten zijn voor een effectieve werkgemeenschap
 • Hoe u op basis van vakmanschap, vertrouwen, goed leiderschap en oog voor talentmanagement teams bouwt
 • Hoe kennis en leren in organisaties hieraan kunnen bijdragen?
 

Hoe oefent u als verbinder invloed uit op de transitie?

  Dinsdag 28 november 2017
Shirine Moerkerken - Veranderkundige en auteur van ‘Hoe ik verander’
 

Jan Rotmans zei het al: Tijdens de transitie zijn verbinders nodig. Leiders die handreikingen geven in plaats van protocollen. Leiders die de organisatie effectiever en wendbaarder maken. Sleutelbegrippen daarbij zijn vertrouwen geven, openstaan en een heldere visie. Juist door het vermogen te verbinden, kunnen medewerkers hun eigen invulling geven aan de visie van de leider en resultaat behalen als team.

Tijdens deze masterclass laat Shirine Moerkerken zien welke leiderschapsstijl u moet hanteren in welke situatie. Dit is afhankelijk van welke werkzaamheden worden uitgevoerd met welke mensen. Zeker in zelfsturende of zelforganiserende organisaties zult u soms meer moeten sturen en andere keren juist dienend moeten zijn aan het proces.

Leiderschap impliceert dat het om één persoon gaat, maar volgens Shirine wisselen relaties continu: de ene keer leidt de een en de andere keer de ander. Dit vergt een totaal nieuwe interactie met elkaar. En als manager moet u de condities creëren waarbinnen dit mogelijk is.

U leert:

 • Hoe u optimale  condities creëert om teameffort te bereiken
 • Welke werkwijzen het team ondersteunen;
 • Hoe u aan de ene kant kunt uitdagen en aan de andere kant comfort kunt bieden
 • Leiderschap te geven aan uzelf en leiderschap los te maken in anderen
  Vakmanschap en verantwoordelijkheid terugbrengen in uw organisatie
  Dinsdag 12 december 2017
Jaap Peters - Organisatiekundige, DeLimes en auteur van diverse boeken over Rijnlands organiseren
 

Het sociaal domein is veelal nog een oude systeemwereld. Elke activiteit is vooraf bedacht en vastgelegd. Deze veronderstelde werkelijkheid is echter gebaseerd op de gedachte van een stabiele omgeving, waarin alle diensten en producten impliciet binnen de organisatie aanwezig waren. Maar in de huidige veranderde omgeving is het de klant die kiest voor expliciete producten als wonen, zorg en een veelheid aan diensten. Maar dan moeten uw medewerkers die wel bieden!

Hoe doet u dat? Vakmanschap betekent dat een medewerker competent is, een grote bedrevenheid in zijn/haar vak heeft en daarnaast over vakkennis beschikt. Vakbekwaamheid kan alleen worden bereikt als een medewerker zijn vak actief bijhoudt door het oefenen van vaardigheden, het opdoen en toepassen van nieuwe kennis en het leren over nieuwe processen en dienstverlening (van de eigen organisatie).

Tijdens deze masterclass geeft geboren verhalenverteller Jaap Peters 10 voorbeelden uit de praktijk hoe u vakmanschap kunt stimuleren en verantwoordelijkheid kunt terugbrengen binnen uw organisatie.

U leert:

 • Hoe u medewerkers kunt stimuleren zodat zij meer vanuit vakbekwaamheid werken
 • Hoe hun reflectief vermogen toeneemt
 • Hoe u samenwerking in het team en met het netwerk verbetert
 • En hoe u ondernemerschap kunt laten groeien
Lees meer +
Sprekers

Harold Janssen

X

Harold Janssen

Oprichter van DeLimes en organisatieactivist

Harold Janssen (1954) studeerde chemische technologie, journalistiek en psychologie. Belangrijker dan dat vindt hij de vele duizenden interviews die hij had met mensen in hun werk. De eerste tien jaar van zijn loopbaan mocht hij zich bij Shell als redacteur vrijelijk door de diverse bestuurslagen en de gremia van vakmensen heen bewegen. Dat vestigde de overtuiging dat er vaak meer winst te behalen is met betere samenwerking dan met plannenmakerij. Hij was verder werkzaam als journalist, regisseur en directeur.

Lees meer

Henk Volberda

X

Henk Volberda

Hoogleraar Strategisch Management en Directeur Knowledge Transfer Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Prof. dr Henk W. Volberda is hoogleraar Strategisch Management & Ondernemingsbeleid en Director Knowledge Transfer aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit.  Tevens is hij wetenschappelijk directeur van het top instituut INSCOPE: Research for Innovation, host-institute van het World Economic Forum. Hij promoveerde cum laude aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer

Michiel Schoemaker

X

Michiel Schoemaker

Adviseur, Docent en Onderzoeker talentmanagement

Michiel Schoemaker is ruim 30 jaar actief als adviseur. Zijn huidige advies- en onderzoeksprojecten hebben betrekking op het opzetten en invoeren van personeelsbeleid, met name gericht op actuele thema’s zoals organisatie-identiteit, talentmanagement en employability. In de praktijk begeleidt hij reorganisaties, fusies, overnames en verzelfstandigingen, met name op P&O-terrein. 

Hij schreef meerdere boeken en (internationale) artikelen op het terrein van talentmanagement en organisatie-identiteit. Zijn nieuwste boek heet “De gedreven organisatie.

Lees meer

Shirine Moerkerken

X

Shirine Moerkerken

Veranderkundige en auteur van ‘Hoe ik verander’

Shirine Moerkerken is interventiekundige. Ze helpt bestuurders, directeuren, managers en medewerkers in organisaties bij het veranderen van de wijze waarop zij antwoorden geven op maatschappelijke vraagstukken. Shirine heeft geen antwoorden op complexe vraagstukken, wel zoekstrategieën. Ze traint haar ervaren collega adviseurs in het vak van interventiekunde.

Lees meer

Jaap Peters

X

Jaap Peters

Organisatiekundige, DeLimes en auteur van diverse boeken over Rijnlands organiseren

Jaap Peters is organisatiekundige en bedrijfskundige en mede-oprichter van  ‘DeLimes | Nieuw Organiseren’. In de dagelijkse praktijk noemt hij zichzelf organisatieactivist. 

Lees meer
Lees meer +
Prijs & Informatie
Datum en locatie: 

7, 14, 21 en 28 november en 12 december 2017, Green Village, Nieuwegein
Blokhoeve 7, 3438 LC Nieuwegein (routebeschrijving)

Prijs en voorwaarden: 

€ 1.995,- per persoon (excl. btw) | Standaardprijs voor de primaire doelgroep

Alle colleges zijn inclusief een lichte maaltijd.

* Primaire doelgroep: bestuurders, managers, leidinggevenden, professionals en overige geïnteresseerden in de volgende branches en sectoren: gezondheidszorg, zorg en welzijn, publieke sector, gemeentes, politiek, onderwijs en het bedrijfsleven.

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep behoort, mail dan gerust naar Hellen Dankers (portfoliomanager) via hellen.dankers@bsl.nl. Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.

Aanmelden: 

Schrijf u gemakkelijk in via het inschrijfformulier. Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 - 638 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl.

Voor inhoudelijke vragen neemt u contact op met Hellen Dankers (Portfoliomanager) via hellen.dankers@bsl.nl.

Annuleringsvoorwaarden: 

Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. (incl. btw) aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750,00 p.p. (excl. btw) bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. (incl. btw). Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 100,00 p.p. (excl. btw) bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p. (incl. btw). Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. 

Lees meer +