15 september 2017
Congres | Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

De Zelforganisatie

Meer doen met minder regels

De Zelforganisatie

Meer doen met minder regels
15 september 2017
Kontakt der Kontinenten, Soesterberg
Inleiding
Maakt uw organisatie ook de stap naar zelforganisatie? Wilt u weten hoe zorginstelling Philadelphia, de Nederlandse Politie, gemeente Hollands Kroon en andere organisaties de omslag maakten naar regelarm organiseren? Kom dan op 15 september naar de 2e editie van congres De Zelforganisatie in Soesterberg.
Zelforganisatie is een krachtige manier om medewerkers meer ruimte te geven om hun werk in te richten op de wijze die zij het beste vinden. Door ze verantwoordelijkheid te geven krijgen ze meer eigenaarschap en betrokkenheid en zorgen zij er samen voor dat resultaten bereikt worden.
 
Het inrichten van de zelforganisatie gaat echter verder dan een nieuwe organisatiestructuur of het invoeren van zelfsturende teams. Het gaat om het ontwikkelen van een visie op werkgeluk en klanttevredenheid door terug te gaan naar de kern en de klant weer centraal te stellen.
 
  • Hoe richt u een zelforganisatie in?
  • Welke kaders zorgen voor een balans tussen regels en vrijheid?
  • Hoe geeft u leiding aan regelvrije teams?
  • Waar begint u en wat zijn de valkuilen en leermomenten in het proces?
 
Tijdens het congres De Zelforganisatie hoort u inspirerende verhalen en praktische tips van experts en organisaties uit de gezondheidszorg, zorg & welzijn en de publieke sector. Voorbeelden van de werkvloer laten zien hoe u het heft in eigen handen neemt en meer kunt doen met minder regels. 
 
Bekijk beelden van de vorige editie
 

Iedere deelnemer ontvangt gratis het boek:    

Het Werkt! - hoe zorginstelling Philadelphia meer doet met minder regels van Johan Faber 

Recensie Managementboek.nl: ‘Het Werkt! laat zien waarom het zo lastig is om als organisatie te veranderen en hoe je een langdurig veranderingstraject in de zorg kunt aanvliegen. Met tal van inzichten en praktijkvoorbeelden die ook bruikbaar zijn voor onderwijs, politie en andere overheidsdiensten en dienstverlenende sectoren.’

 

 

Lees meer +
Programma
09.00   Ontvangst met koffie en thee
     
09.30    Interactieve opening door de dagvoorzitter
  Aanleiding van deze dag, waarom zelforganisatie? 
Doel van het congres: luisteren, leren, doen en reflecteren 
Dagvoorzitter Jan de Vuijst, bestuursadviseur, gecertificeerd executive coach, organisatieadviseur, en hoogleraar Business School TIAS
     
09.40  

Het stappenplan van Philadelphia: naar een flexibele en toekomstbestendige zelforganisatie

 

Het project ‘Regelarme Zorg’ van zorginstelling Philadelphia is een groot succes gebleken. Er is minder systeem, er zijn minder regels en de wensen en mogelijkheden van de cliënt gelden als uitgangspunt. De winst zit niet zozeer in de regels die geschrapt of versimpeld zijn, de digitaliseringsslag of allerlei organisatorische aanpassingen, maar juist in de mentaliteitsverandering en de manier waarop de cliënt weer centraal staat.

Greet Prins vertelt hoe Philadelphia bezig is een zelforganisatie te worden. Waar zijn ze begonnen en waarom? Wat waren de problemen en oplossingen bij de transitie van een hiërarchische organisatie naar zelforganisatie? Welke kaders stelden ze vast zodat er een balans kwam tussen regels en vrijheid? Wat is de functie van de directeur/manager in een zelforganisatie? Hoe werken mensen binnen een open, flexibele en toekomstbestendige zorginstelling als Philadelphia?

Greet Prins, bestuursvoorzitter Philadelphia

     
10.40   Koffie- en theepauze
     
11.00   Mogelijkheden met betrekking tot de invoering van zelforganisatie
 

Veel organisaties worstelen met een teveel aan regels en protocollen, met gefrustreerde medewerkers en ontevreden klanten als gevolg. Ze omarmen het regelarm organiseren, maar staan vervolgens voor de lastige taak om vastgeroest personeel mee te nemen in die cultuuromslag. Helaas is daar geen handboek voor.

Tijdens deze inleiding gaat Jaap Peters vanuit zijn expertise in het Rijnlands denken in op de principes van zelforganisatie. Kan iedere organisatie een ‘zelforganisatie’ worden en zo ja, hoe? Welke organisaties wel, welke niet? Hoe komt een zelforganisatie tot stand: topdown of bottom-up? Wat is het verschil tussen zelforganisatie en zelfsturing? Hoe zit het met Agile, LEAN en scrum? Peters geeft antwoord op al deze vragen. Tot slot laat hij aan de hand van een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden het organisatie- en teamontwerp zien van een zelforganisatie, waarin de regels en het proces niet meer leidend zijn maar het resultaat.

Jaap Peters, organisatiedeskundige, De Limes en auteur van diverse managementboeken

     
11.45   Interview door de dagvoorzitter met medewerkers van de Veldwachterstraat over werken in een zelforganisatie. 
    Wat zijn de ervaringen van de medewerkers tot nu toe? Wat merken zij van de veranderingen en hoe de organisatie daarmee omgaat? Wat gaat goed en wat kan beter? Wat hebben zij geleerd?
     
12.10   Praktijksessie ronde 1 - Valkuilen en leermomenten in de praktijk 
    Bekijk hier de workshopsomschrijvingen.
     
13.10   Lunch 
     
14.00   Praktijksessie ronde 2 - Valkuilen en leermomenten in de praktijk 
    Bekijk hier de workshopsomschrijvingen.
     
15.00   Koffie- en theepauze
     
15.15  

De essentie van leiderschap in de zelforganisatie

 

Cruciaal bij zelforganisatie is de leiderschapsstijl en de rol van de manager. Eén ding is zeker: als leider kunt u nog zo’n briljante visie hebben, uw horizon is anders dan die van uw medewerkers, en uw perspectief vaak ook. Wat moet u doen als leider om zelforganisatie tot een succes te maken? Wat is de rol van de coach in de zelforganisatie? 

Jan de Vuijst maakt een terugkoppeling van de geleerde lessen tijdens de workshops en gaat aansluitend op zeer interactieve wijze met u in gesprek over de essentie van leiderschap in de zelforganisatie

Dagvoorzitter Jan de Vuijst, bestuursadviseur, gecertificeerd executive coach, organisatieadviseur, en hoogleraar Business School TIAS

     
16.00   En nu? Ga het gewoon doen!
    Hoe neemt u uw mensen mee in de cultuuromslag naar zelforganisatie? Sommigen zullen staan te springen en moet u remmen en anderen gaan in de weerstand en zijn lastig in beweging te krijgen. Meest gehoorde opmerking hierbij is waarschijnlijk ‘maar zo hebben we het toch altijd gedaan…?’ Na een dag vol praktijkvoorbeelden van hoe het wel en hoe het vooral niet moet, bent u aan zet. De dagvoorzitter sluit de dag af door u nog een keer goed na te laten denken over hoe u nu verder moet. 
     
16.15   Afsluiting en netwerkborrel
Lees meer +
Praktijksessies
1. ‘Pak je vak terug!’ Hoe stelt u de klant weer centraal?
  De klant centraal stellen en je vak terugpakken is makkelijker gezegd dan gedaan. Waar lopen medewerkers tegenaan in de praktijk, waar zijn ze bang voor? Hoe schept u de kaders waarbinnen mensen zich vrij en verantwoord kunnen bewegen, zodat er tijd over blijft voor de wens van de klant? Hoe gaat u als organisatie en als leidinggevende in gesprek met de werkvloer en wat zijn de tools die u daarbij kunnen helpen?
Philadelphia heeft een toneelstuk laten maken over ‘De bedoeling’ en regelarme zorg. Ze gebruiken dit als middel om medewerkers naar een diepere laag van reflectie te brengen. Het is slechts een van de vele manieren om met elkaar in gesprek te gaan en zo terug te gaan naar de bedoeling.
Gerrit Leene, Inspirator Regelarm, Philadelphia
   
2. Hoe geeft u leiding aan een regelvrij team in de praktijk?
  Bij de politie wordt sinds 2014 met regelvrije teams gewerkt. Met in achtneming van de richtlijnen en protocollen die er ook voor de politie gelden, zijn nu verantwoordelijkheden en oplossingen leidend. De volgende vragen staan daarbij centraal: wat willen we nu eigenlijk bereiken, wat is daar voor nodig en wie kan daar het beste aan bijdragen? 
Maar hoe geeft u leiding aan zo’n team?  Moet u als manager van een regelvrij team een geboren loslater zijn? Krijgt u het minder druk als uw teamleden hun eigen ruimte pakken?  
In deze workshop laat een manager van een regelvrij team bij de politie het proces zien waar hij en zijn team doorheen zijn gegaan. Wat gaat er goed en wat zijn verbeterpunten? Hoe ziet de groepsdynamica van zo’n team eruit? Wat is de psychologie en sociologie van samenwerkende mensen in zelforganiserende teams? En hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers het oude ‘systeemdenken’ loslaten?
Robert Doornbusch, Teamchef district Gelderland-Zuid, Nederlandse Politie
   
3. Eigenaarschap en enthousiasme aanwakkeren voor zelforganisatie
 

Werken met zelforganiserende teams is ‘hot’. In de zorgsector hebben organisaties massaal voor het principe van zelforganisatie gekozen, omdat het werken met teams, als bouwsteen van de organisatie, een goede manier is om kwalitatief goede en doelmatige zorg te leveren. Het aantal succesverhalen is groot. Maar er zijn ook steeds meer verhalen dat het werken met zelforganiserende teams tot teleurstelling of stagnatie leidt. Soms door het opleggen van bovenaf, want “Gij zult zelfsturend zijn!” blijkt niet altijd te werken.

Oscar Schneider deed onderzoek naar zelforganisatie bij een aantal zorgorganisaties. In deze praktijksessie deelt hij de succesfactoren en valkuilen die hij tegenkwam. Vervolgens laat hij u ervaren hoe u met uw team eigenaarschap kunt bereiken. Niet alleen als doel, maar ook als middel, zodat uw mensen vanzelf enthousiast worden om mee te doen aan zelforganisatie.
Oscar Schneider, Organisatieadviseur en directeur bij Bureau de Bont

   
4. Versoepelen van bedrijfsprocessen met behulp van een digitale omgeving
  Wet- en regelgeving zorgen ervoor dat (zorg)medewerkers veel tijd kwijt met het regelen en coördineren van activiteiten die nodig zijn om als team een volledig product te leveren. Hoe zorgt u ervoor dat administreren van taken, kwaliteitseisen, planning en onderhoud geen last is maar een lust? RIBW Groep Overijssel maakte ook de stap naar zelforganisatie en projectleider Jan Ruiter laat zien welke keuzes RIBW heeft gemaakt in het administreren en delen van informatie met als doel een betere teamprestatie. Zij hebben nu een dashboard dat laat zien wat de kwaliteit van de geleverde zorg is en welke beheers resultaten er zijn geboekt in een bepaalde periode. Jan vertelt over welke afspraken je kunt maken met partners, collega’s en klanten en wat de uitdagingen en kansen zijn van bijv. zelfroosteren binnen (multidisciplinaire) teams. 
Jan Ruiter, Interim Projectleider Elektronisch Patiënten Dossier, RIBW Groep Overijssel
   
5. Zelforganisatie en ondernemerschap bij gemeente Hollands Kroon
 

‘Participatiesamenleving, doe-democratie, uitnodigende overheid, burgerkracht.’ Ook bij de overheid staat de wens van de burger steeds meer centraal. Bewoners of ondernemers nemen steeds vaker initiatieven en ambtenaren moeten creatief genoeg zijn om protocollen en regels los te laten. Maar in de praktijk van alledag blijkt dit nog niet zo makkelijk. Gemeente Hollands Kroon leidt haar medewerkers op tot ondernemers; mensen die meedenken, die kansen zien, die vanuit mogelijkheden werken en niet vanuit regels en procedures. Als koploper in de overheid op het gebied van zelforganisatie laten Anne-Marleen Dijkhuis en Michiel Koster in deze workshop zien volgens welke kernwaarden zij werken, wat er voor nodig is om ondernemend te zijn en wat goed en minder goed gaat.
Corine Hansen, Strategische organisatieadviseur Gemeente Hollands Kroon

   
6. Valkuilen en inzichten bij het inrichten van een zelforganisatie
  Of er nu een reorganisatie, bezuinigingen of managementkeuzes aan ten grondslag liggen, het inrichten van een zelforganisatie is niet eenvoudig. Vooral als het gaat om laagopgeleide medewerkers die niet zelf hebben gekozen voor deze organisatieverandering. Voor een deel gaat dat vaak goed, voor een deel is het zoeken. Zo ook bij Stichting Familiehulp, de thuiszorgorganisatie die begin 2016 werd opgericht na het faillissement van tsn Thuiszorg en een overname door Buurtzorg Nederland. Annelies de Groot is regiocoördinator en vanaf het eerste moment betrokken geweest bij de totstandkoming van Familiehulp. Volgens haar is het verbazingwekkend hoe mensen bij Familiehulp aan de slag zijn gegaan zonder kantoor, managers en andere faciliteiten die ze daarvoor wel hadden. De truc is vertrouwen geven en ‘het ze gewoon laten doen’. Annelies laat zien wat er goed en wat er minder goed ging bij Familiehulp, wat het effect van zelfsturing is op bijvoorbeeld (langdurig) verzuim en medewerker tevredenheid en hoe zij zelf heeft leren loslaten.
Annelies de Groot en Dieneke Kloppenburg, Regiocoördinatoren, Stichting Familiehulp
Lees meer +
Sprekers

Jan de Vuijst

X

Jan de Vuijst

Bestuursadviseur, gecertificeerd executive coach en hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg

Prof. Dr. Jan de Vuijst (1954) is bestuursadviseur, gecertificeerd executive coach en parttime hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Hij is cum laude afgestudeerd en gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft zich aan de universiteit van Edinburgh gespecialiseerd in Kunstmatige Intelligentie, Psychologie en Kennissystemen. Hij adviseert leidinggevenden in zeer diverse organisaties, van kleine familibedrijven tot multinationals.

Lees meer

Jaap Peters

X

Jaap Peters

Organisatiekundige, DeLimes en auteur van diverse boeken over Rijnlands organiseren

Jaap Peters is organisatiekundige en bedrijfskundige en mede-oprichter van  ‘DeLimes | Nieuw Organiseren’. In de dagelijkse praktijk noemt hij zichzelf organisatieactivist. 

Lees meer

Greet Prins

X

Greet Prins

Voorzitter Raad van Bestuur Philadelphia Zorg

Greet Prins is sinds 2009 voorzitter Raad van Bestuur Stichting Philadelphia Zorg. Philadelphia is een landelijke organisatie die met ca. 6.300 medewerkers ondersteuning biedt aan ruim 7.500 cliënten met een verstandelijke beperking. In 2011 ontving zij de titel ‘Zorgmanager van het jaar’. Greet is lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Tevens bekleedt zij enkele toezichthoudende functies. De afgelopen jaren heeft Philadelphia veel werk gemaakt van ‘regelarm’ werken. Vertrouwen, vrijheid en verantwoording nemen/afleggen zijn daarbij sleutelwoorden.

Lees meer

Annelies de Groot

X

Annelies de Groot

Regiocoördinator Stichting Familiehulp

Annelies de Groot heeft sinds haar studie gezondheidswetenschappen gedurende 20 jaar in de zorg gewerkt als zorgmanager, beleidsmedewerker en coach/trainer. Ze volgde posthbo-opleidingen tot coach en trainer en heeft haar eigen coachingsbureau.

Annelies is nagenoeg vanaf de start van Familiehulp betrokken geweest bij deze thuiszorgorganisatie en daar nu werkzaam als regiocoördinator. Eruit halen wat erin zit is het motto van Annelies. Binnen individuele medewerkers, teams is vaak zoveel meer potentieel aanwezig dan wordt gedacht. 

Lees meer

Gerrit Leene

X

Gerrit Leene

Inspirator Regelarme Zorg, Philadelphia

In 2011 is Gerrit Leene vanuit zijn rol als regiodirecteur binnen Philadelphia gestart met het Experiment Regelarme Zorg (RAZ) in een 7-tal locaties. Na de pilotfase heeft Philadelphia de geleerde lessen binnen de gehele organisatie uitgerold en is de beweging Regelarm ontstaan. Het doel van deze beweging is om het beste uit mensen, cliënten, medewerkers, en het netwerk te halen. De vrijheid pakken om je Vakmanschap te tonen, verantwoordelijkheid nemen als professional en te werken aan (zelf)vertrouwen. Daar gaat het om bij Regelarm.

Lees meer

Corine Hansen

X

Corine Hansen

Strategische organisatieadviseur Gemeente Hollands Kroon

Corine Hansen is strategische organisatieadviseur bij de Gemeente Hollands Kroon, een fusiegemeente (sinds 2012) in de kop van Noord-Holland van Anna Paulowna, Wieringen, Wieringermeer en Niedorp. Ze is nauw betrokken geweest bij het klaarstomen van de gemeentelijke organisatie om meer maatschappelijke initiatieven vanuit de burgers te laten slagen. Een veranderende omgeving vraagt namelijk om een andere organisatie en andere ambtenaren. Bij Hollands Kroon gaan ze daar heel ver in. Voorafgaand aan de ontwikkeling naar zelfsturende teams zijn er allerlei instrumenten ontwikkeld.

Lees meer

Robert Doornbusch

X

Robert Doornbusch

Teamchef District Gelderland-Zuid bij de Nederlandse Politie

Robert Doornbusch is teamchef District Gelderland-Zuid bij de Nederlandse Politie. Na zijn studie Lichamelijke Opvoeding is hij sinds 1986 werkzaam in diverse functie bij de Nederlandse Politie. Momenteel maakt hij samen met nog drie collega teamchefs van de vier teams in het voormalige district De Waarden van Gelderland-Zuid (Zaltbommel, Culemborg, Geldermalsen en Tiel-Neder Betuwe) één mooi nieuw team. Voor hem betekent dat verandermanagement ten top met vele uitdagingen. 

Lees meer

Oscar Schneider

X

Oscar Schneider

Organisatieadviseur en directeur bij Bureau de Bont

Oscar Schneider is organisatieadviseur en directeur bij Bureau de Bont. Hij begeleidt diverse trajecten waarbij het werken met zelforganiserende teams een thema is. Het samenspel tussen teams en management en tussen primair proces en ondersteuning heeft daarbij zijn bijzondere aandacht. Met aandacht voor een organisatie als geheel en in verbinding met de mensen in een organisatie werkt hij graag mee aan veranderingen die hun bestaansrecht en toekomstbestendigheid garanderen.

Lees meer
Lees meer +
Prijs & informatie
Datum en locatie: 

Vrijdag15 september 2017, Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg
Klik hier voor de routebeschrijving.

Prijs en voorwaarden: 

€ 499,- per persoon (excl. btw) | Reguliere prijs voor de primaire doelgroep*

Aanbieding: Congres De Zelforganisatie en Tweedaagse opleiding Coachen in de Zelforganisatie
Kom nu met € 100,- korting naar zowel congres De Zelforganisatie op 15 september als de tweedaagse opleiding Coachen in de Zelforganisatie. Actieprijs: € 1495,- voor congres en tweedaagse opleiding samen.

Tijdens het congres ziet u de meest vooruitstrevende voorbeelden op het gebied van zelforganisatie waarna u tijdens de opleiding een verdieping krijgt in het leidinggeven binnen de zelforganisatie. Leiderschapsexpert Jan de Vuijst is dagvoorzitter tijdens het congres en kerndocent tijdens de verdiepingscursus waardoor wij een goede opbouw kunnen garanderen. Meld u zich dan aan voor het congres en klik hier om u met korting aan te melden voor de tweedaagse opleiding Coachen in de Zelfoganisatie op 4 en 11 oktober.

* Primaire doelgroep: bestuurders, managers, leidinggevenden, professionals en overige geïnteresseerden in de volgende branches en sectoren: gezondheidszorg, zorg en welzijn, publieke sector, gemeentes, politiek, onderwijs en het bedrijfsleven. 

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep behoort, mail dan gerust naar Hellen Dankers (portfoliomanager) via hellen.dankers@bsl.nl.
Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.

Aanmelden: 

Schrijf u gemakkelijk in via het inschrijfformulier. Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 - 638 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl.
Voor inhoudelijke vragen neemt u contact op met Hellen Dankers (Portfoliomanager) via hellen.dankers@bsl.nl.

Annuleringsvoorwaarden: 

Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. (incl. btw) aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750,00 p.p. (excl. btw) bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. (incl. btw). Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 100,00 p.p. (excl. btw) bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p. (incl. btw). Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. 

Lees meer +