5 vragen aan… Menno Lanting

‘Disruptie is meer dan de nieuwste technologieën omarmen

Op de masterclass Leiderschap in tijden van disruptie op 13 december aanstaande schetst leiderschapsexpert en bestsellerauteur Menno Lanting waarom disruptieve innovatie broodnodig is en onthult hij welke stappen managers kunnen zetten om innovatiever te werken. ‘Kleine stappen kunnen al een enorme impact hebben.’

 

In uw boek De Disruptieparadox ontkracht u de mythe die om disruptie is ontstaan. Is het een hype die over een paar maanden voorbij is of is een tendens waar organisaties serieus aandacht aan moeten besteden?

“Beide. Het is een tendens, want het is een nieuwe ontwikkeling zoals we die al vaker in de geschiedenis hebben gezien: het industriële tijdperk is opgevolgd door het internettijdperk. Dat vraagt om een andere manier van werken. Maar de manier waarop sommige bedrijven ermee omgaan, is een hype. Zo moet je niet te weinig of de verkeerde dingen doen. Disruptie is veel meer dan alleen maar de nieuwste technologieën omarmen.”

 

Kunt u een voorbeeld geven van disruptieve innovatie in de zorg?

“Een goed voorbeeld vind ik zelfsturende teams, waar professionals in het hart van de zorg zelf hun rooster maken, hun eigen tijd indelen en kennis delen met collega’s; niet in de weg gezeten door structuren en ‘afvinkculturen’. Het gaat erom de organisatie mensgerichter te maken. Kleine stappen, bijvoorbeeld minder vergaderen of meer beslissingsbevoegdheid, kunnen al grote impact hebben. Techniek – zoals zorgrobots die zwaar werk overnemen of zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen – kan een rol spelen, maar die is slechts ondersteunend.”

 

Raken managers dan overbodig?

“Die gevoelens leven inderdaad vaak. Daardoor komt verandering nu soms niet van de grond. Zonde, want de manager krijgt vooral een ándere rol. Van hem of haar wordt leiderschap gevraagd, door professionals te coachen en te faciliteren bij bijvoorbeeld het opbouwen van netwerken en het delen van kennis. Verder kan de manager een belangrijke taak hebben als ‘hitteschild’ om professionals te beschermen tegen een overdaad van regels en bureaucreatie. Professionals weten zelf vaak prima wat nodig is om goede zorg te leveren. Het is belangrijk om elkaar niet te gijzelen met regels.”

 

Veranderen is spannend. Levert het ook iets op?

“Zeker weten. Ten eerste zie je dat medewerkers veel beter presteren als zij meer autonomie meer ervaren. Ook is de kans op een burn-out veel lager als je mensen in hun kracht zet. In de zorg is het al lastig om goed personeel te vinden: als je die mensen ook nog inperkt, krijg je helemaal geen handen meer aan het bed. Ook patiënten kiezen voor mensgerichte organisaties. Er is marktwerking en keuzevrijheid, en ervaringen in de zorg worden op allerlei websites, consumentenprogramma’s en social media gedeeld. Kortom, veranderen is noodzaak.”

 

Welke praktische informatie en vaardigheden kunnen deelnemers opdoen op het Seminar op 16 november aanstaande?

“Mensen krijgen concrete handvatten om daadwerkelijk veranderingen in de organisatie aan te brengen en aangesloten te blijven in de veranderende wereld.”

Lees meer over het Seminar Disruptie op 16 november over Innovatie en Disruptie met o.a. Menno Lanting en Lucien Engelen.http://www.managersacademie.nl/event/disruptie_2018